فعالیت الماس مووی مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.

دانلود سریال خارجی با ژانر تخیلی و فانتزی (سریال تخیلی و فانتزی)

تخیلی و فانتزی

دانلود سریال The Vampire Diaries 7.7 S08E16 بروزرسانی : ۵ خرداد ۱۳۹۸
دانلود سریال Heroes Reborn 6.8 S01E13 بروزرسانی : ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
دانلود سریال Chambers 6.7 S01E10 بروزرسانی : ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
دانلود سریال The Returned 7.1 S01E10 بروزرسانی : ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
دانلود سریال Galavant 8.1 S02E10 بروزرسانی : ۳۰ فروردین ۱۳۹۸
دانلود سریال Constantine 7.6 S01E13 بروزرسانی : ۲۹ فروردین ۱۳۹۸
دانلود سریال Outlander 8.5 S04E13 بروزرسانی : ۹ فروردین ۱۳۹۸
دانلود سریال The Leftovers 8.3 S03E08 بروزرسانی : ۶ فروردین ۱۳۹۸
دانلود سریال Salem 7.2 S03E10 بروزرسانی : ۲۸ اسفند ۱۳۹۷
دانلود سریال Reign 7.5 S04E16 بروزرسانی : ۲۴ اسفند ۱۳۹۷
دانلود سریال The Originals 8.3 S05E13 بروزرسانی : ۲۳ اسفند ۱۳۹۷
دانلود سریال Sleepy Hollow 7.4 S04E13 بروزرسانی : ۱۷ اسفند ۱۳۹۷
دانلود سریال Zero Hour 6.5 S01E13 بروزرسانی : ۹ اسفند ۱۳۹۷
دانلود سریال Saving Hope 7.6 S05E18 بروزرسانی : ۲۵ بهمن ۱۳۹۷
دانلود سریال Grimm 7.8 S06E13 بروزرسانی : ۱۹ بهمن ۱۳۹۷
دانلود سریال Merlin 7.9 S05E13 بروزرسانی : ۳ بهمن ۱۳۹۷
دانلود سریال The Lost Room 8.3 S01E03 بروزرسانی : ۱۶ دی ۱۳۹۷
دانلود سریال Supernatural 8.5 S14E20 بروزرسانی : ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸
دانلود سریال Lost 8.4 S06E18 بروزرسانی : ۲۳ آذر ۱۳۹۷
دانلود سریال Carnivale 8.5 S02E12 بروزرسانی : ۲۰ آذر ۱۳۹۷
دانلود سریال Gortimer Gibbon’s Life on Normal Street 8.3 S02E26 بروزرسانی : ۳ آذر ۱۳۹۷
دانلود سریال The Kingdom 8.3 S02E04 بروزرسانی : ۳۰ آبان ۱۳۹۷
دانلود سریال Bitten 7.1 S03E10 بروزرسانی : ۲۹ آبان ۱۳۹۷