فعالیت الماس مووی مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.

دانلود سریال خارجی با ژانر جنایی / پلیسی (سریال پلیسی و جنایی)

جنایی

دانلود سریال The Player 7.1 S01E09 بروزرسانی : ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
دانلود سریال Limitless 7.8 S01E22 بروزرسانی : ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
دانلود سریال Blindspot 7.5 S04E19 بروزرسانی : ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
دانلود سریال Narcos 8.8 S03E10 بروزرسانی : ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
دانلود سریال Sneaky Pete 8.2 S03E10 بروزرسانی : ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
دانلود سریال Mr. Robot 8.5 S03E10 بروزرسانی : ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
دانلود سریال iZombie 7.9 S05E03 بروزرسانی : ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
دانلود سریال The Act 8.4 S01E08 بروزرسانی : ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
دانلود سریال American Crime 7.8 S03E08 بروزرسانی : ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸
دانلود سریال Secrets and Lies 7.7 S02E10 بروزرسانی : ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸
دانلود سریال Gangland Undercover 8.2 S02E08 بروزرسانی : ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸
دانلود سریال Daredevil 8.7 S03E13 بروزرسانی : ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
دانلود سریال Better Call Saul 8.7 S04E10 بروزرسانی : ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
دانلود سریال Thirteen 7.3 S01E05 بروزرسانی : ۳۱ فروردین ۱۳۹۸
دانلود سریال Umbre 8.8 S02E06 بروزرسانی : ۳۰ فروردین ۱۳۹۸
دانلود سریال The Missing 8.2 S02E08 بروزرسانی : ۳۰ فروردین ۱۳۹۸
دانلود سریال Grantchester 8.0 S04E06 بروزرسانی : ۲۴ فروردین ۱۳۹۸
دانلود سریال How to Get Away with Murder 8.2 S05E15 بروزرسانی : ۱۷ فروردین ۱۳۹۸
دانلود سریال The Driver 7.0 S01E03 بروزرسانی : ۱۷ فروردین ۱۳۹۸
دانلود سریال Hand of God 7.5 S02E10 بروزرسانی : ۱۲ فروردین ۱۳۹۸
دانلود سریال Legends 7.5 S02E10 بروزرسانی : ۱۱ فروردین ۱۳۹۸
دانلود سریال Gotham 7.9 S05E12 بروزرسانی : ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
دانلود سریال Murder in the First 7.3 S03E10 بروزرسانی : ۳ فروردین ۱۳۹۸
دانلود سریال Power 8.2 S05E10 بروزرسانی : ۳ فروردین ۱۳۹۸