فعالیت الماس مووی مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.

دانلود سریال خارجی با ژانر اکشن (سریال اکشن)

اکشن

دانلود سریال Doom Patrol 8.3 S01E14 بروزرسانی : ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
دانلود سریال The Player 7.1 S01E09 بروزرسانی : ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
دانلود سریال Blindspot 7.5 S04E19 بروزرسانی : ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
دانلود سریال Killjoys 7.2 S04E10 بروزرسانی : ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
دانلود سریال Daredevil 8.7 S03E13 بروزرسانی : ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
دانلود سریال Agent Carter 8.0 S02E10 بروزرسانی : ۳۰ فروردین ۱۳۹۸
دانلود سریال The Last Kingdom 8.3 S03E10 بروزرسانی : ۲۵ فروردین ۱۳۹۸
دانلود سریال The Flash 7.9 S05E22 بروزرسانی : ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
دانلود سریال Z Nation 6.7 S05E13 بروزرسانی : ۱۲ فروردین ۱۳۹۸
دانلود سریال Legends 7.5 S02E10 بروزرسانی : ۱۱ فروردین ۱۳۹۸
دانلود سریال Gotham 7.9 S05E12 بروزرسانی : ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
دانلود سریال The Last Ship 7.5 S05E10 بروزرسانی : ۳ فروردین ۱۳۹۸
دانلود سریال Game of Thrones 9.5 S08E06 بروزرسانی : ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
دانلود سریال Agents of S.H.I.E.L.D 7.5 S06E02 بروزرسانی : ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
دانلود سریال Crossing Lines 7.4 S03E07 بروزرسانی : ۱۴ اسفند ۱۳۹۷
دانلود سریال Vikings 8.6 S06E00 بروزرسانی : ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
دانلود سریال Arrow 7.7 S07E22 بروزرسانی : ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
دانلود سریال Chicago Fire 7.9 S07E21 بروزرسانی : ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸
دانلود سریال Longmire 8.3 S06E10 بروزرسانی : ۲۲ بهمن ۱۳۹۷
دانلود سریال Person of Interest 8.4 S05E13 بروزرسانی : ۱۷ بهمن ۱۳۹۷
دانلود سریال Covert Affairs 7.3 S05E16 بروزرسانی : ۱۲ بهمن ۱۳۹۷
دانلود سریال Strike Back 8.3 S07E10 بروزرسانی : ۱۲ فروردین ۱۳۹۸
دانلود سریال Justified 8.6 S06E13 بروزرسانی : ۹ بهمن ۱۳۹۷
دانلود سریال Human Target 7.8 S02E12 بروزرسانی : ۹ بهمن ۱۳۹۷