فعالیت الماس مووی مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.

دانلود فیلم خارجی دلهره آور | فیلم با ژانر دلهره آور جدید + آرشیو قدیمی و کامل

دلهره آور

دانلود فیلم Gattaca 7.8 بروزرسانی : ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
دانلود فیلم Lost Highway 7.6 بروزرسانی : ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
دانلود فیلم Event Horizon 6.7 بروزرسانی : ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
دانلود فیلم The Bandit 8.3 بروزرسانی : ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
دانلود فیلم Fargo 8.1 بروزرسانی : ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
دانلود فیلم Twister 6.3 بروزرسانی : ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
دانلود فیلم Mission: Impossible 7.1 بروزرسانی : ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
دانلود فیلم The Rock 7.4 بروزرسانی : ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
دانلود فیلم Ransom 6.7 بروزرسانی : ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
دانلود فیلم Sleepers 7.6 بروزرسانی : ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
دانلود فیلم The Cable Guy 6.1 بروزرسانی : ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
دانلود فیلم A Time to Kill 7.4 بروزرسانی : ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
دانلود فیلم Heat 8.2 بروزرسانی : ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
دانلود فیلم Twelve Monkeys 8.0 بروزرسانی : ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
دانلود فیلم GoldenEye 7.2 بروزرسانی : ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
دانلود فیلم The Quick and the Dead 6.4 بروزرسانی : ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
دانلود فیلم Desperado 7.2 بروزرسانی : ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
دانلود فیلم Crimson Tide 7.3 بروزرسانی : ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
دانلود فیلم Die Hard with a Vengeance 7.6 بروزرسانی : ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
دانلود فیلم True Lies 7.2 بروزرسانی : ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
دانلود فیلم Jurassic Park 8.1 بروزرسانی : ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
دانلود فیلم Carlito’s Way 7.9 بروزرسانی : ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
دانلود فیلم A Perfect World 7.5 بروزرسانی : ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
دانلود فیلم Falling Down 7.6 بروزرسانی : ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸