فعالیت الماس مووی مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.

دانلود فیلم ترسناک جدید + آرشیو بهترین فیلم های ترسناک خارجی

ترسناک

دانلود فیلم American Mummy 2.7 بروزرسانی : ۵ خرداد ۱۳۹۸
دانلود فیلم The Canal 5.9 بروزرسانی : ۵ خرداد ۱۳۹۸
دانلود فیلم Dig Two Graves 5.7 بروزرسانی : ۵ خرداد ۱۳۹۸
دانلود فیلم Sleepy Hollow 7.4 بروزرسانی : ۴ خرداد ۱۳۹۸
دانلود فیلم End of Days 5.7 بروزرسانی : ۴ خرداد ۱۳۹۸
دانلود فیلم The Remaining 4.3 بروزرسانی : ۴ خرداد ۱۳۹۸
دانلود فیلم Burying the Ex 5.4 بروزرسانی : ۴ خرداد ۱۳۹۸
دانلود فیلم Spring 6.7 بروزرسانی : ۴ خرداد ۱۳۹۸
دانلود فیلم Blade 7.1 بروزرسانی : ۲ خرداد ۱۳۹۸
دانلود فیلم Vampires 6.1 بروزرسانی : ۲ خرداد ۱۳۹۸
دانلود فیلم Pi 7.4 بروزرسانی : ۲ خرداد ۱۳۹۸
دانلود فیلم Alien: Resurrection 6.2 بروزرسانی : ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸
دانلود فیلم Scream 2 6.2 بروزرسانی : ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
دانلود فیلم Event Horizon 6.7 بروزرسانی : ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
دانلود فیلم I Know What You Did Last Summer 5.7 بروزرسانی : ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
دانلود فیلم Anaconda 4.7 بروزرسانی : ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
دانلود فیلم Scream 7.2 بروزرسانی : ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
دانلود فیلم From Dusk Till Dawn 7.2 بروزرسانی : ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
دانلود فیلم Interview with the Vampire: The Vampire Chronicles 7.6 بروزرسانی : ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
دانلود فیلم Jason Goes to Hell: The Final Friday 4.3 بروزرسانی : ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
دانلود فیلم Bram Stoker’s Dracula 7.5 بروزرسانی : ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
دانلود فیلم Army of Darkness 7.6 بروزرسانی : ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
دانلود فیلم Twin Peaks: Fire Walk with Me 7.2 بروزرسانی : ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
دانلود فیلم Begotten 5.9 بروزرسانی : ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸