فعالیت الماس مووی مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.

دانلود فیلم ترسناک جدید + آرشیو بهترین فیلم های ترسناک خارجی

ترسناک

دانلود فیلم Alien: Resurrection 6.2 بروزرسانی : ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸
دانلود فیلم Scream 2 6.2 بروزرسانی : ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
دانلود فیلم Event Horizon 6.7 بروزرسانی : ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
دانلود فیلم I Know What You Did Last Summer 5.7 بروزرسانی : ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
دانلود فیلم Anaconda 4.7 بروزرسانی : ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
دانلود فیلم Scream 7.2 بروزرسانی : ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
دانلود فیلم From Dusk Till Dawn 7.2 بروزرسانی : ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
دانلود فیلم Interview with the Vampire: The Vampire Chronicles 7.6 بروزرسانی : ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
دانلود فیلم Jason Goes to Hell: The Final Friday 4.3 بروزرسانی : ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
دانلود فیلم Bram Stoker’s Dracula 7.5 بروزرسانی : ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
دانلود فیلم Army of Darkness 7.6 بروزرسانی : ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
دانلود فیلم Twin Peaks: Fire Walk with Me 7.2 بروزرسانی : ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
دانلود فیلم Begotten 5.9 بروزرسانی : ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
دانلود فیلم Predator 2 6.3 بروزرسانی : ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
دانلود فیلم The Exorcist III 6.4 بروزرسانی : ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
دانلود فیلم dead calm 6.8 بروزرسانی : ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
دانلود فیلم Friday the 13th Part VIII: Jason Takes Manhattan 4.6 بروزرسانی : ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
دانلود فیلم Friday the 13th Part VII: The New Blood 5.3 بروزرسانی : ۲۹ فروردین ۱۳۹۸
دانلود فیلم Prince of Darkness 6.7 بروزرسانی : ۲۸ فروردین ۱۳۹۸
دانلود فیلم Evil Dead II 7.8 بروزرسانی : ۲۸ فروردین ۱۳۹۸
دانلود فیلم The Fly 7.5 بروزرسانی : ۲۸ فروردین ۱۳۹۸
دانلود فیلم Friday the 13th Part VI: Jason Lives 6.0 بروزرسانی : ۲۸ فروردین ۱۳۹۸
دانلود فیلم Friday the 13th: A New Beginning 4.8 بروزرسانی : ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
دانلود فیلم Gremlins 7.3 بروزرسانی : ۲۶ فروردین ۱۳۹۸