فعالیت الماس مووی مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.

دانلود فیلم خارجی درام | فیلم با ژانر درام جدید + آرشیو قدیمی و کامل

درام

دانلود فیلم Gattaca 7.8 بروزرسانی : ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
دانلود فیلم Anastasia 7.1 بروزرسانی : ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
دانلود فیلم Contact 7.4 بروزرسانی : ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
دانلود فیلم Boogie Nights 7.9 بروزرسانی : ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
دانلود فیلم Seven Years in Tibet 7.0 بروزرسانی : ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸
دانلود فیلم Cube 7.3 بروزرسانی : ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸
دانلود فیلم The Bandit 8.3 بروزرسانی : ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
دانلود فیلم Fargo 8.1 بروزرسانی : ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
دانلود فیلم Trainspotting 8.2 بروزرسانی : ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
دانلود فیلم Jerry Maguire 7.3 بروزرسانی : ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
دانلود فیلم Foxfire 6.2 بروزرسانی : ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
دانلود فیلم Primal Fear 7.7 بروزرسانی : ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
دانلود فیلم Marvin’s Room 6.7 بروزرسانی : ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
دانلود فیلم Sleepers 7.6 بروزرسانی : ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
دانلود فیلم The English Patient 7.4 بروزرسانی : ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
دانلود فیلم The Cable Guy 6.1 بروزرسانی : ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
دانلود فیلم The Hunchback of Notre Dame 6.9 بروزرسانی : ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
دانلود فیلم A Time to Kill 7.4 بروزرسانی : ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
دانلود فیلم Braveheart 8.4 بروزرسانی : ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
دانلود فیلم Heat 8.2 بروزرسانی : ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
دانلود فیلم Casino 8.2 بروزرسانی : ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
دانلود فیلم Before Sunrise 8.1 بروزرسانی : ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
دانلود فیلم La Haine 8.1 بروزرسانی : ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
دانلود فیلم Underground 8.1 بروزرسانی : ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸