فعالیت الماس مووی مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.

دانلود فیلم کمدی خارجی | فیلم کمدی جدید + آرشیو بهترین فیلم های کمدی زبان اصلی

کمدی

دانلود فیلم Austin Powers: International Man of Mystery 7.0 بروزرسانی : ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
دانلود فیلم Bean 6.4 بروزرسانی : ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
دانلود فیلم Jerry Maguire 7.3 بروزرسانی : ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
دانلود فیلم ۱۰۱ Dalmatians 5.7 بروزرسانی : ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
دانلود فیلم The Nutty Professor 5.6 بروزرسانی : ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
دانلود فیلم The Birdcage 7.0 بروزرسانی : ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
دانلود فیلم Happy Gilmore 7.0 بروزرسانی : ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
دانلود فیلم The Cable Guy 6.1 بروزرسانی : ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
دانلود فیلم Underground 8.1 بروزرسانی : ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
دانلود فیلم Chicken Little 5.8 بروزرسانی : ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
دانلود فیلم Jumanji 7.0 بروزرسانی : ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
دانلود فیلم Bad Boys 6.9 بروزرسانی : ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
دانلود فیلم Ace Ventura 2 6.4 بروزرسانی : ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
دانلود فیلم Clueless 6.8 بروزرسانی : ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
دانلود فیلم Billy Madison 6.4 بروزرسانی : ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
دانلود فیلم Casper 6.1 بروزرسانی : ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
دانلود فیلم Dumb & Dumber 7.3 بروزرسانی : ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
دانلود فیلم The Santa Clause 6.4 بروزرسانی : ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
دانلود فیلم True Lies 7.2 بروزرسانی : ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
دانلود فیلم The Mask 6.9 بروزرسانی : ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
دانلود فیلم The Flintstones 4.9 بروزرسانی : ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
دانلود فیلم Three Colors: White 7.7 بروزرسانی : ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
دانلود فیلم Ace Ventura: Pet Detective 6.9 بروزرسانی : ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
دانلود فیلم Clerks 7.8 بروزرسانی : ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸